O firmie

Dodano przez: Administrator | Dnia: 09/10/14 04:33PM | Wy?wietle?: 8943


Firma Dworzycki Center istnieje na rynku od 2007 roku. Na pocz?tku dzia?alno?ci wspó?pracowa?a na wy??czno?? z Uniqa TU, jednak w 2013 roku oferta firm ubezpieczeniowych zosta?a powi?kszona o kolejne wiod?ce na rynku Towarzystwa ubezpieczeniowe. Aktualnie firma Dworzycki Center wspó?pracuje z Towarzystwami, które zapewniaj? najlepsz? ofert? dla ka?dego klienta przy zachowaniu niskich cen.