Kontakt

ADRES:
ul. Orzeszkowej 2
22-600 Tomaszów Lub.
Budynek Banku Spółdzielczego - wejście od strony Cerkwi

tel. 84 664 17 26 | 696 058 542
email: piotr.dworzycki@uniqa.pl

NIP: 921 183 57 75
REGON: 060201281